Renhold

Å SAMARBEIDE MED OSS

 

La oss først og fremst være dønn ærlige på at renhold på et høyt nivå over lang tid, er en krevende øvelse. Det er ikke troverdig å påstå at man til enhver tid leverer på øverste hylle over alt, uten avvik av noe slag. Det som avgjør om det blir et godt samarbeid, er apparatet for å forebygge så mye som overhodet mulig, og dernest håndtere utfordringene vi vet vil komme. Derfor har vi i snart 30 år jobbet systematisk med å utvikle hele apparatet som skal håndtere dette i praksis.

Forebyggingen består kort fortalt i riktige tids/prisberegninger, rekruttering, opplæring, oppfølging og dokumenterte kvalitetskontroller. Avvikshåndteringen består i en kompetent og effektiv Driftssentral, klare og effektive kommunikasjonslinjer, og et svært innsatsvillig utførende ledd.

Den viktigste grunnen til at vi i stor grad har lykkes med alt dette, er at vi har beholdt svært mange våre dyktige medarbeidere i lang tid. Når både vi som arbeidsgiver og våre medarbeidere er fornøyde med hverandre, kan vi bygge kompetanse og utvikle ferdigheter - i stedet for å erstatte.

Våre medarbeidere i alle ledd er derfor vår desidert fremste styrke!

Mer spesialtilpasset utførelse

I bransjen har mer eller mindre de samme metodene, maskinene, utstyret og kjemikaliene blitt benyttet i flere årtier. Vi skal heller ikke påstå at vi har revolusjonert disse på noe vis. Det er fortsatt slik at menneskene som utfører arbeidene på alle nivåer, er de mest avgjørende for resultatene.

Samtidig er det mulig å gjøre forutsetningene litt bedre for at hver enkelt medarbeider skal få en bedre hverdag, og kundene en enda litt bedre opplevelse. For å oppnå dette jobber vi spesifikt med å gjøre hver enkelt medarbeider bedre skikket til å vurdere hvilke spesialtilpassede metoder, utstyr og renholds midler, hvert enkelt oppdrag krever. Her tar vi hensyn til kundens bransje, beliggenhet, lokaler, inndeling/arkitektur, belastningsgrad, slitasjegrad og materialene i de forskjellige overflatene som skal rengjøres.

Disse bransjene har vi spesielt lang erfaring og solid kompetanse på: barnehager, helseklinikker, kontor og lagerlokaler, butikklokaler, industri og produksjons lokaler, serveringssteder, overnattingssteder, treningssentre, idrett og badeanlegg, kinoer, scene og underholdnings lokaler. 

 

Thomas ny

Fast Renhold

Når det lukter nyvasket og er rent og ryddig, trives folk på jobb. Støv og skitt. Bakterier og virus. Rot og fulle søppelkasser - har motsatt effekt og kan i verste fall være direkte helsefarlig. Det har ikke minst de siste to årene lært hele samfunnet. Før pandemien startet vi arbeidet med å forbedre og definere våre metoder, nettopp med tanke på å motvirke både synlige og usynlige urenheter. I tillegg til adekvate metoder, maskiner, utstyr og renholds midler, handler dette om å utføre alle oppgavene i en hygienisk riktig rekkefølge.

Accept-Icons-Renhold---BLÅ_0001s_0003_Vector-Smart-Object

Vindusvask

Fast avtale om vinduspuss er ikke viktig bare for å gi kunder og samarbeidspartnere et godt inntrykk av virksomheten. Det har også noen andre fordeler

  • Mer lys inn = økt varmeeffekt og spart strøm
  • Du slipper å tenke på at "Nå må jeg ordne med vindusvasken igjen"
  • Smusspartikler bygger seg ikke opp og skader vinduene ved mye regn eller ved (uproff) vask
  • Oppdag mugg og andre potensielle kostbare fasadeskader tidlig

Rene vinduer er også en viktig trivselsfaktor for ansatte og gir mer naturlig lys inn i lokalene. Det er viktig når vi bor i Norge.

Accept-Icons-Renhold---BLÅ_0001s_0002_Vector-Smart-Object

Boning av gulv

Selv om dere har flinke renholdere er det ikke til å unngå at gulv og fliser blir slitte og stadig vanskeligere å få skikkelig rene. Ved å bone gulvet gir vi det en ny overflate som er lettere å rengjøre og som samtidig beskytter bedre mot slitasje.

Boning foregår slik

  • Dyprensing av alle type gulvflater
  • Et bonelag for å "mette" gulvet
  • Polish og polering

Gulv er forskjellige og noen trenger også oljing, impregnering og andre tiltak for å bli i topp stand. Det finner vi ut av sammen.

Accept Icons - Boning 2

Fasadevask

Det er viktig å holde fasaden ren. Ikke bare for å gi kunder og samarbeidspartnere et godt inntrykk av virksomheten, men også for å hindre at smusspartikler bygger seg opp og skader fasaden.

Med en fast avtale om rengjøring av fasaden slipper du å tenke på når det skal vaskes og hvem du må ringe. Da ringer vi deg.

Samtidig lærer vi oss fasaden, kan oppdage mugg og skader raskere og ikke minst: Vi kan gjøre jobben bedre og raskere for hver gang

Accept Icons - Fasadebask Høytrykk

Tepperens

Fast avtale om tepperens sørger for at dere slipper å holde styr på når hvor og hvem. Da ringer vi og sier fra.

Vi er flinke til å gjøre rent, men vi er enda flinkere jo mer kjent vi er med dine lokaler. Det gjør også at vi kan justere intervallene og fange opp andre renholdsbehov.

En annen fordel er at du unngår at skitt samler seg opp slik at vi må bruke sterke kjemikalier for å rengjøre dem. Det kan ødelegge teppene)

Accept renser tepper i kontorbygg, kinosaler, båter, hoteller og restauranter over hele landet.

Accept Icons - Teppe

Matteservice

Det er flere grunner til at vi som jobber med renhold ELSKER dørmatter.

  • Gode matter reduserer inntråkk av skitt og smuss med 80%
  • Gulvmatter reduserer behovet for annet renhold = billigere
  • Selv når det er tørt vil mattene fange opp mye støv og forbedre inneklimaet

Ved å leie matter via vår matteservice slipper du å investere og får alltid friske rene matter som oppgraderes når de trengs uten at du trenger å tenke på det.

Accept Icons - Teppe 2

Enkelt å få et godt forslag til samarbeidsavtale

Våre rådgivere har usedvanlig lang og bred erfaring med å tilpasse renholdet nøyaktig etter dine krav. Har du få eller ingen eksakte krav, kommer vi med erfaringsbaserte løsningsforslag for nettopp din bransje. Du bestemmer selv hvor mye eller lite tid du vil bruke på prosessen.
 

"GJØR JOBBEN - OG IKKE BARE I STARTEN"«Etter å ha brukt flere andre renholdsfirmaer, er vi veldige glade for å endelig ha funnet et som faktisk gjør jobben sin (og ikke bare i de første par månedene!) Vi har nå brukt Accept i halvannet år, og er fortsatt strålende fornøyd med renholdet. Vi har en fast renholder, noe som gjør at han kjenner rutinene her. De kan stille opp på kort varsel om vi trenger renhold før/etter tilstelninger, og skuffer aldri.»
JCDecaux_logo
Eireen Nordby
Administrasjonssekretær
MOUTHBIND

 

Smittevern og COVID-19

 

Covid-19 har siden sin ankomst til Norge tvunget oss til å finne nye og bedre løsninger på våre renholdsmetoder. Hygienisk riktig utført renhold spiller en sentral rolle i smittebegrensning. Derfor har vi hatt en grundig revisjon av alle våre rutiner og renholdsmetoder for å optimalisere renholdet. Dette har resultert i et målrettet pensum som alle i organisasjonen får opplæring i, slik at vi bedre kan bryte smittebroer i kohort-områder. Disse metodene har også en forebyggende effekt mot spredning av alle type urenheter og vil dermed ha en positiv innvirkning på renholdskvaliteten generelt. Kundene skal oppleve at smitteverntiltak skaper trygge rammer for de ansatte og kunder.

KONTROLLRUTINER

 

Kontrollrutiner

 

Tett dialog og tilstedeværelse, er nødvendig for at samarbeidet mellom Accept og våre kunder, skal fungere. Derfor gjennomfører vi hver mnd. grundige kvalitetskontroller.  I Accept mener vi det er en tydelig sammenheng mellom dokumentasjon og kvalitet. All korrespondanse og alle kvalitetskontroller blir derfor dokumentert. Med Accept HSEQ-appen vil dokumentasjonen automatisk ligge tilgjengelig.  I forkant av samarbeidets start, vil det gjennomføres dokumentering og fotografering av gulv. Dette gjøres som en kvalitetssikring for å ivareta/opprettholde og synliggjøre eventuelle forbedringer.