"Sammen bygger vi en etisk virksomhetskultur"

ORGINAL PNG - Accpet Servicepartner Tilpasset

 

Vår forpliktelse

Vi er dedikert til å opprettholde høye standarder for integritet og profesjonalitet i alle aspekter av vår virksomhet. Vi forplikter oss til å handle ansvarlig, både internt i selskapet og i vår interaksjon med kunder, leverandører og samfunnet rundt oss.

Aktsomhetsvurdering

Link: Aktsomhetsvurdering
Vi ser at åpenhet er en sentral del av bærekraft og rettferdighet, og med dette i tankene søker vi kontinuerlig å forbedre våre praksiser og prosesser. Det er viktig å fokusere på områdene der vi kan gjøre mest forskjell, noe vi med rak rygg kan stå inne for. 

 

Krav til Leverandører og Forbindelser

Link: Krav til leverandører og forbindelser

Vi forventer at alle våre leverandører og samarbeidspartnere deler vårt engasjement for etikk og ansvarlighet. Våre kjerneprinsipper inkluderer transparens, rettferdighet, og respekt for menneskerettigheter.

Etiske Retningslinjer

Link: Etiske Retningslinjer

Våre etiske retningslinjer tjener som vårt moralske kompass. De reflekterer våre verdier og vårt engasjement for etisk praksis.

Policy for Ansvarlig Næringsliv

Link: Policy for ansvarlig næringliv

Forankre og angi overordnet retning for målrettet og systematisk arbeid for å fremme ansvarlig næringsliv i alle deler av Accept Servicepartner AS sin virksomhet. 

 

Åpen Dialog - Vår Varslingskanal

 

Vi tror på kraften i åpenhet og ærlighet for å opprettholde en etisk bedriftskultur. Gjennom vår 'Åpen Dialog'-kanal, inviterer vi alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere, medarbeidere og publikum til å rapportere eventuelle bekymringer eller observasjoner som kan kompromittere våre etiske standarder, eller på annen måte ha en negativ innvirkning på vår virksomhetsdrift.

 

Å varsle om en bekymring er ikke alltid lett, men vi forsikrer deg om at hver melding behandles med største seriøsitet og konfidensialitet

Vi er forpliktet til:

 

Grundig Undersøkelse: Alle innmeldinger undersøkes grundig for å forstå omfanget og årsakene til bekymringen.


Ingen Represalier: Vi står fast ved vår politikk om nulltoleranse for represalier. De som velger å rapportere en bekymring, kan gjøre dette uten frykt for negative konsekvenser.


Støtte og Oppfølging: Vi tilbyr støtte til alle involverte parter gjennom prosessen og sikrer at nødvendige tiltak iverksettes for å rette opp i eventuelle uregelmessigheter.


Forbedring: Vi ser på hver varsling som en mulighet til å forbedre vår virksomhet og styrke våre etiske retningslinjer.

Portrait of a serious businesswoman using laptop in office

Åpen Dialog

 

Varslinger kan rapporteres anonymt, om ønskelig, og vi har flere kanaler tilgjengelig for å gjøre dette, inkludert et sikkert skjema på høyre side. Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og bidra til et trygt og rettferdig arbeidsmiljø og fotavtrykk på indre og ytre miljø i alle deler av vår virksomhet. 

Man kan også varsle til personalavdelingen i Accept som har taushetsplikt:

personal@accept.as

+47 404 37 775

Varsle her